Zuhause gefunden 2014  
     
     
       
  ROCCO   FILOU alias Spike    
       
       
  LAIKA   FELICIA  
     
     
  AARON   GABBY  
     
     
  DINO   BENNI  
     
     
  MAI TAI & PEPPER   SITALA  
     
     
  COOKIE   SIDNEY  
     
     
  GISMO alias OLE   TASHI  
     
     
  SIMBA   LUCKY  
     
     
  FREDDY   MARA  
      
     
  LEON   ASTON  
     
     
  SISSI & LOKI update 16.12.2014   MÄX alias Ollie  
         
     
  FILOU   TYSON  
     
     
  MADITA   LINA  
      
     
  TINKA   MONA  
     
     
  PATRO   TONY